Soutěž je každoročně pořádána ve Fairbanks na Aljašce a je sponzorovaná neziskovou organizací Ice Alaska, která byla založena vroce 1990. Tato událost se koná ve Fairbanksu již od roku 1988, kdy byla obnovena tradice ze zimního karnevalu z 30. let.

V roce 1996 byl Fairbanks prohlášen státem Aljaška za hlavní ledové město světa. Ledový šampionát se těší velké mediální pozornosti. V ČR o něm informuje magazínVIPmag, dozvědět se o něm můžete i z kanálů jako jsou například CNN, Discovery, NBC a další.

Dojem z každého hotového sochařského díla nakonec umocňuje barevné osvětlení. Návštěvníci soutěžní výstavy se tak ocitnou v barevném pohádkovém světě, který připomíná ledové království začarované polární nocí.